Secara berkala, Kelas Inspirasi Yogyakarta (KIY) mengadakan pengumpulan ide dan opini mengenai topik tertentu yang tertuang dalam bentuk tulisan.

Beberapa topik yang telah dikumpulkan di antaranya: